• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

215758 ยอดเข้าชม

ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 110

24 ธ.ค. 2562 50

อ่านเพิ่มเติม
"พาณิชย์"เผยยอดใช้สิทธิ FTA-GSP ส่งออก 10 เดือน มูลค่าทะลุ 6 หมื่นล้านเหรียญ

กรมการค้าต่างประเทศเผยภาพรวมการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ FTA และ GSP ช่วง 10 เดือนปี 62 มีมูลค่ากว่า 610

24 ธ.ค. 2562 59

อ่านเพิ่มเติม
โครงการวิจัยเรื่องผลกระทบจากการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการจีนต่อธุรกิจผลไม้ ในภาคตะวันออก

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมประชุมกลุ่มย่อย เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษาโครงการวิจัยเรื่องผลกระทบจากการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการจีนต่อธุรกิจผลไม้10

23 ธ.ค. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ด้วย คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว มีมติเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เห็นชอบปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงจากเดิมซึ่งกำหนดให้ประกาศทุกๆ 15 วัน เป็นวันศุกร์10

23 ธ.ค. 2562 12

อ่านเพิ่มเติม