• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

213226 ยอดเข้าชม

“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างประกันข้าวงวดที่ 7 มี 4 ชนิดได้เงิน แต่น้อยลง หลังราคาตลาดขึ้น

“พาณิชย์”เคาะส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว งวดที่ 7 รอบนี้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 4 ชนิดได้รับเงินชดเชย ส่วนข้าวเหนียวไม่ได้เหมือนเดิม เหตุราคายังสูงกว่าราคาประกัน แต่ได้รับเงินชดเชยส่วนต่างลดลงจากงวดที่ผ่านมา10

23 ธ.ค. 2562 1

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด “เดินกินชิม เที่ยวถนนยมจินดา

              วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ10

23 ธ.ค. 2562 69

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 7)

20 ธ.ค. 2562

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเน้นการเชื่อมโยงตลาด แปลงใหญ่ ปี 2561 – 2563

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเน้นการเชื่อมโยงตลาด แปลงใหญ่10

20 ธ.ค. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม
พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก10

20 ธ.ค. 2562 5

อ่านเพิ่มเติม