• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

221278 ยอดเข้าชม

ประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 4/2563

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นางวรัญญา  ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง10

3 ม.ค. 2563 9

อ่านเพิ่มเติม
กรมพัฒน์ฯ ชวนธุรกิจบริการโลจิสติกส์พื้นที่ EEC และ SEC สมัครอบรมเป็น Smart Logistics

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดหลักสูตรติวเข้มธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC และ SEC ผลักดันนำเทคโนโลยีมาใช้กับการทำธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และรับมือกับโลจิสติกส์ต่างชาติ เตรียมนำร่องก่อน 210

3 ม.ค. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม
กองทุน FTA เปิดรับสมัครโครงการขอความช่วยเหลือฯ ประจำปี 64 ภายในเดือนมกราคมนี้ เยียวยาผู้ประกอบการ,เกษตรกร รับมือเปิดเสรี

ขอเชิญชวนกลุ่มภาคเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าและบริการ สมัครโครงการเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ปีงบประมาณ 2563   ด้วยคณะกรรมการบริหารเงินช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ได้มีประกาศที่  2/2562 ลงวันที่10

3 ม.ค. 2563 122

อ่านเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติการดำเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2562/63

หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติการดำเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2562/63 รายละเอียดเพิ่มสามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่าง

2 ม.ค. 2563 53

อ่านเพิ่มเติม