• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

215430 ยอดเข้าชม

ประชาสัมพันธ์ตลาดสินค้าออนไลน์

ขอเชิญชวน เกษตรกร ผู้ประกอบการ ซื้อ-ขาย ผลไม้ทางตลาดผลไม้ออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางค้าขายและสร้างโอกาสทางการตลาด เชื่อมโยงการค้าสู่รูปแบบ E-Commerce โดยใช้ระบบตลาดผลไม้ออนไลน์ เปิดรับสมัครสมาชิกร้านค้าออนไลน์ฟรี10

18 ธ.ค. 2562 78

อ่านเพิ่มเติม
จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาค ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาค ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 มีเนื้อหาเด่นในฉบับ ดังนี้ 1. เปิดประเด็น -10

17 ธ.ค. 2562 62

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา และเชื่อมโยงเศรษฐกิจรายสาขา (เกษตร ท่องเที่ยวและบริการ และอุตสาหกรรม) ครั้งที่ 12/2562

           วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา10

17 ธ.ค. 2562 10

อ่านเพิ่มเติม
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 6)

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 6)    

17 ธ.ค. 2562 3

อ่านเพิ่มเติม