• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

217456 ยอดเข้าชม

พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก10

20 ธ.ค. 2562 5

อ่านเพิ่มเติม
“พาณิชย์”คลอดเกณฑ์จ่ายส่วนต่าง “ข้าวโพด” เคาะผลผลิตไร่ละ 724 กก. งวดแรกรับ 29 สตางค์ต่อกก.

“พาณิชย์”คลอดเกณฑ์ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้ว กำหนดปริมาณผลผลิตต่อไร่ 724 กิโลกรัม จ่ายให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรตามจำนวนไร่ที่ขึ้นทะเบียน แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ “จุรินทร์”คิกออฟจ่ายเงินส่วนต่างครั้งแรกวันที่ 2010

20 ธ.ค. 2562 3

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2562

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดระยอง ครั้งที่10

19 ธ.ค. 2562 3

อ่านเพิ่มเติม
วิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเน้นการเชื่อมโยงตลาด แปลงใหญ่ ปี 2561 – 2563 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

            วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเน้นการเชื่อมโยงตลาด10

18 ธ.ค. 2562 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดระยอง10

18 ธ.ค. 2562 3

อ่านเพิ่มเติม