• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

46601 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “Thailand Digital Tourism : ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วย Big Data”

    วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม 2561 เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ10

19 ต.ค. 2561 6

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่หาร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ

 วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม 2561 เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เพื่อหาร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ โดยใช้แอพพลิเคชั่นถุงเงินประชารัฐ10

19 ต.ค. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายน้ำมัน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม 2561 เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายน้ำมัน ของปั๊มน้ำมันใกล้วัดปากป่า10

19 ต.ค. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม