• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

216523 ยอดเข้าชม

กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชน จัดมหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยลดภาระค่าครองชีพ

กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชน จัดมหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยลดภาระค่าครองชีพ และมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ให้กับประชาชน (16 ธ.ค. 62) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี10

17 ธ.ค. 2562 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2562

            วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดระยอง10

16 ธ.ค. 2562 6

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเน้นการเชื่อมโยงตลาด แปลงใหญ่ ปี 2561 – 2563

 วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเน้นการเชื่อมโยงตลาด แปลงใหญ่10

16 ธ.ค. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศฯ เรื่องการรับชำระเงิน ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture : EDC)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เริ่มรับชำระเงิน ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture : EDC) ด้วยบัตรเดบิต/เครดิต (Debit10

16 ธ.ค. 2562 50

อ่านเพิ่มเติม