• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

215219 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเน้นการเชื่อมโยงตลาด แปลงใหญ่ ปี 2561 – 2563

วันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2562 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเน้นการเชื่อมโยงตลาด แปลงใหญ่ ปี 256110

16 ธ.ค. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
ออกตรวจการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมออกตรวจการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค10

13 ธ.ค. 2562 6

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมผ่านระบบ Web Conference เรื่องการชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Web10

13 ธ.ค. 2562 11

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค10

13 ธ.ค. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม