• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

214466 ยอดเข้าชม

แถลงข่าวสุดยอดของดี สันสันชายแดนบูรพา ปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

23 มิ.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
งพื้นที่สังเกตการณ์การเข้าร่วมตรวจสอบสินค้าที่เก็บไว้ในคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่สังเกตการณ์การเข้าร่วมตรวจสอบสินค้าที่เก็บไว้ในคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล10

23 มิ.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม