• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

222427 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคด้านปริมาณและราคาที่จำเป็นต่อการครองชีพของประชาชน

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง มอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคด้านปริมาณและราคาที่จำเป็นต่อการครองชีพของประชาชน10

25 ก.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
เชิญชวนผู้สนใจ สั่งซื้อ "ลำไยลำพูน พันธุ์อีดอ สดจากสวน คัดคุณภาพ GAP" จากเกษตรกรโดยตรง

เชิญชวนผู้สนใจ สั่งซื้อ "ลำไยลำพูน พันธุ์อีดอ สดจากสวน คัดคุณภาพ GAP" จากเกษตรกรโดยตรง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยจังหวัดลำพูน

25 ก.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานจังหวัด ครั้งที่ 7/2565

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

25 ก.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาโครงการทางการค้าภาคตะวันออก ครั้งที่ 2

วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาโครงการทางการค้าภาคตะวันออก ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาโครงข่ายทางการค้าภาคตะวันออก ตามแผนงานยุทธศาสตร์10

25 ก.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม