• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

204863 ยอดเข้าชม

จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาค ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค ได้จัดทำจดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาค ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีเนื้อหาเด่นในฉบับดังนี้ 1.10

13 พ.ย. 2562 26

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านพาณิชยกรรม การค้า และการลงทุน ครั้งที่ 1/2562

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านพาณิชยกรรม การค้า10

13 พ.ย. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันพระบรมราชานุสรณ์ “วันภูมิพลมหาราชา” ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานวันพระบรมราชานุสรณ์ “วันภูมิพลมหาราชา”10

6 พ.ย. 2562 7

อ่านเพิ่มเติม