• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

221325 ยอดเข้าชม

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 7)

20 ธ.ค. 2562

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเน้นการเชื่อมโยงตลาด แปลงใหญ่ ปี 2561 – 2563

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเน้นการเชื่อมโยงตลาด แปลงใหญ่10

20 ธ.ค. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม
พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก10

20 ธ.ค. 2562 5

อ่านเพิ่มเติม
“พาณิชย์”คลอดเกณฑ์จ่ายส่วนต่าง “ข้าวโพด” เคาะผลผลิตไร่ละ 724 กก. งวดแรกรับ 29 สตางค์ต่อกก.

“พาณิชย์”คลอดเกณฑ์ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้ว กำหนดปริมาณผลผลิตต่อไร่ 724 กิโลกรัม จ่ายให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรตามจำนวนไร่ที่ขึ้นทะเบียน แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ “จุรินทร์”คิกออฟจ่ายเงินส่วนต่างครั้งแรกวันที่ 2010

20 ธ.ค. 2562 3

อ่านเพิ่มเติม