• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

45695 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2561/62 ด้านการตลาด

กรมการค้าภายใน ได้จัดทำสรุปภาพรวมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาด ปีการผลิต 2561/62 สรุปได้ดังนี้ 1) เกษตรกรที่ไม่มียุ้งฉาง สามารถขอสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉาง โดยเกษตรกรรายคน วงเงิน10

2 ต.ค. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการกำกับ สนับสนุนและตรวจสอบการจัดทำราคาวัสดุก่อสร้าง

วันพฤหัสบดีที่ 2๗ กันยายน 2561 เวลา 1๓.๓0 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการกำกับ สนับสนุนและตรวจสอบการจัดทำราคาวัสดุก่อสร้าง10

27 ก.ย. 2561 1

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมคณะอนุกรรมการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดระยอง

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมคณะอนุกรรมการ หนึ่งตำบล10

27 ก.ย. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม