• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

218954 ยอดเข้าชม

พิธีเปิดงาน “เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019” (International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2019)

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดงาน “เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี10

4 ธ.ค. 2562 5

อ่านเพิ่มเติม
พิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ10

4 ธ.ค. 2562 3

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2562

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. นางวรัญญา  ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง10

4 ธ.ค. 2562 9

อ่านเพิ่มเติม
“จุรินทร์”เคาะโครงการประกันรายได้ข้าวโพดกิโลละ 8.50 บาท จ่ายส่วนต่างงวดแรก 20 ธ.ค.นี้

“จุรินทร์”ประชุม 3 ฝ่าย เคาะประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กำหนดราคาที่กิโลกรัมละ 8.50 บาท ความชื้น 14.5% ได้สิทธิไม่เกินครัวเรือนละ10

3 ธ.ค. 2562 10

อ่านเพิ่มเติม