• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

221078 ยอดเข้าชม

จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาค ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาค ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 มีเนื้อหาเด่นในฉบับ ดังนี้ 1. เปิดประเด็น -10

17 ธ.ค. 2562 62

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา และเชื่อมโยงเศรษฐกิจรายสาขา (เกษตร ท่องเที่ยวและบริการ และอุตสาหกรรม) ครั้งที่ 12/2562

           วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา10

17 ธ.ค. 2562 10

อ่านเพิ่มเติม
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 6)

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 6)    

17 ธ.ค. 2562 3

อ่านเพิ่มเติม
กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชน จัดมหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยลดภาระค่าครองชีพ

กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชน จัดมหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยลดภาระค่าครองชีพ และมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ให้กับประชาชน (16 ธ.ค. 62) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี10

17 ธ.ค. 2562 1

อ่านเพิ่มเติม