• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

41170 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการถุงเงินประชารัฐ

 วันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการถุงเงินประชารัฐ (โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่10

19 ก.ย. 2561 5

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)10

17 ก.ย. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม
รมว.พณ.ถกรมว.การค้ามาเลฯเพิ่มลงทุน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หารือ รมว.การค้าระหว่างประเทศฯมาเลเซียคนใหม่ เพิ่มลงทุนระหว่างสองประเทศ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมมาเลเซียคนใหม่ ในโอกาสเยือนไทย โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศและภายในภูมิภาค โดยไทยกับมาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความใกล้ชิด มีการแลกเปลี่ยนไปมาหาสู่กันอย่างต่อเนื่อง และยืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกับรัฐบาลชุดใหม่ของมาเลเซียในการผลักดันมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศ10

14 ก.ย. 2561 1

อ่านเพิ่มเติม