• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

217540 ยอดเข้าชม

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63

29 พ.ย. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 4)

29 พ.ย. 2562 7

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจร่วมงาน "เปิดบ้านพ่อ ร.9 หอเฉลิมพระเกียรติ อ่างเก็บน้ำดอกกลาย"

ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจ มาเที่ยวงาน เปิดบ้านพ่อ ร.9 หอเฉลิมพระเกียรติ ณ อ่างเก็บน้ำดอกกราย จ.ระยอง ตั้งแต่วันที่ 1-510

28 พ.ย. 2562 6

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2562

        วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดระยอง10

28 พ.ย. 2562 5

อ่านเพิ่มเติม
“พาณิชย์”ทำแผนดันส่งออกมันสำปะหลังปี 63 เน้นรักษาตลาดเดิม ฟื้นฟูตลาดเก่า ขยายตลาดใหม่

กรมการค้าต่างประเทศทำแผนดันส่งออกมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ปี 63 เตรียมลุยรักษาตลาดเดิม ฟื้นฟูตลาดเก่าและขยายตลาดใหม่ พร้อมกระจายการส่งออกให้หลากหลายขึ้น ระบุจีน เน้นเจาะรายมณฑล ตามทวงคืนตลาดอียู ส่วนตุรกี นิวซีแลนด์10

28 พ.ย. 2562 8

อ่านเพิ่มเติม