• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

221255 ยอดเข้าชม

ประชุมผ่านระบบ Web Conference เรื่องการชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Web10

13 ธ.ค. 2562 12

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค10

13 ธ.ค. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมติดตามผลการเตรียมการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี 2562

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมติดตามผลการเตรียมการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และงานกาชาดจังหวัดระยอง10

11 ธ.ค. 2562 6

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานถนนคนเดิน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนน...” จังหวัดระยอง

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานถนนคนเดิน “เดิน10

11 ธ.ค. 2562 1

อ่านเพิ่มเติม