• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

213272 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการท่องเที่ยวและบริการ ประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยอง 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการท่องเที่ยวและบริการ ประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยอง10

22 พ.ย. 2562 8

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมมาตรการสินค้าเกษตร ผ่านระบบ VDO Conference

            วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง10

21 พ.ย. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พลิกโฉมโชวห่วย ด้วยเทคโนโลยี” ภายใต้โครงการ พัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พลิกโฉมโชวห่วย10

20 พ.ย. 2562 10

อ่านเพิ่มเติม