• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

220323 ยอดเข้าชม

“จุรินทร์”เคาะโครงการประกันรายได้ข้าวโพดกิโลละ 8.50 บาท จ่ายส่วนต่างงวดแรก 20 ธ.ค.นี้

“จุรินทร์”ประชุม 3 ฝ่าย เคาะประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กำหนดราคาที่กิโลกรัมละ 8.50 บาท ความชื้น 14.5% ได้สิทธิไม่เกินครัวเรือนละ10

3 ธ.ค. 2562 11

อ่านเพิ่มเติม
กรมพัฒน์ฯ เปิดรับสมัครผู้ผลิตสินค้า OTOP Select เข้าอบรมหลักสูตรทำการค้าออนไลน์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดจัดหลักสูตร “นักการค้าชุมชนออนไลน์” เปิดรับสมัครผู้ประกอบการสินค้า OTOP Select ที่ผลิตสินค้า 3 กลุ่มเข้ารับการฝึกอบรมเทคนิคทำการค้าออนไลน์ เผยจะสอนตั้งแต่การสร้างร้านค้าออนไลน์ เปิดเว็บไซต์10

3 ธ.ค. 2562 3

อ่านเพิ่มเติม