• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

230458 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา และเชื่อมโยงเศรษฐกิจรายสาขา (เกษตร ท่องเที่ยวและบริการ และอุตสาหกรรม) ครั้งที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา10

17 มี.ค. 2563 4

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตหน้ากากอนามัย ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะมณี กรุ๊ป

 วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง (กอ.รมน.10

17 มี.ค. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201910

17 มี.ค. 2563 6

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย และปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัย

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย และปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัยในพื้นที่จังหวัดระยอง10

17 มี.ค. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยองฯ

วันพฤหัสบดี 12 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง เฉลิมพระเกียรติ10

16 มี.ค. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม