• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

216740 ยอดเข้าชม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พลิกโฉมโชวห่วย ด้วยเทคโนโลยี” ภายใต้โครงการ พัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พลิกโฉมโชวห่วย10

20 พ.ย. 2562 10

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

วันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก10

19 พ.ย. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา และเชื่อมโยงเศรษฐกิจรายสาขา (เกษตร ท่องเที่ยวและบริการ และอุตสาหกรรม) ครั้งที่ 11/2562

วันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา10

19 พ.ย. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเน้นการเชื่อมโยงตลาด แปลงใหญ่ ปี 2561 – 2563

วันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเน้นการเชื่อมโยงตลาด แปลงใหญ่ ปี 256110

19 พ.ย. 2562 1

อ่านเพิ่มเติม