• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

218243 ยอดเข้าชม

รับสมัครสอบแข่งขันฯในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการและนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการและนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 17,500 -10

18 พ.ย. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์”

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์” (Logistics Management & e-Logistics) จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระหว่างวันที่ 2-310

18 พ.ย. 2562 3

อ่านเพิ่มเติม
ขอความร่วมมือนิติบุคคลนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing รูปแบบ DBD XBRL in Excel (V.2.0)

เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำส่งงบการเงินประจำปี 2563 ของนิติบุคคล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งบการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถใช้ประโยชน์จากงบการเงินที่นำส่งเพื่อประกอบการทำธุรกรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงเรียนว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม10

18 พ.ย. 2562 143

อ่านเพิ่มเติม
รองผู้ว่าการมณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 256๒ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ นายกัว รุ่ยหมิน รองผู้ว่าการมณฑลกุ้ยโจว และอธิบดีกรม ความมั่นคงมณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ  เนื่องในโอกาสเดินทางมาเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างมณฑลกุ้ยโจว และจังหวัดระยอง โดยคณะฯ ได้เยี่ยมชมศูนย์ประสานงานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ในครั้งนี้ด้วย รองผู้ว่าการมณฑลกุ้ยโจว และอธิบดีกรมความมั่นคงมณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวว่า จีนมีนโยบายกระชับความสัมพันธ์กับทุกประเทศในอาเซียนในทุกมิติ ซึ่งการเดินทางมาจังหวัดระยองครั้งนี้ ก็เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในด้านการค้า-ลงทุน การศึกษา วัฒนธรรม และท่องเที่ยว เนื่องจาก10

18 พ.ย. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม