• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

212621 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันพระบรมราชานุสรณ์ “วันภูมิพลมหาราชา” ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานวันพระบรมราชานุสรณ์ “วันภูมิพลมหาราชา”10

6 พ.ย. 2562 7

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดระยอง

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดระยอง จัดโดย10

5 พ.ย. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนตุลาคม 2562

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นางวรัญญา  ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยองเป็นประธานการประชุมข้าราชการและลูกจ้าง10

4 พ.ย. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม