• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

221191 ยอดเข้าชม

ประชุมมาตรการสินค้าเกษตร ผ่านระบบ VDO Conference

            วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง10

21 พ.ย. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พลิกโฉมโชวห่วย ด้วยเทคโนโลยี” ภายใต้โครงการ พัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พลิกโฉมโชวห่วย10

20 พ.ย. 2562 10

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

วันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก10

19 พ.ย. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม