• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

110280 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการ นักวิจัย นักศึกษาและประชาชน ร่วมกิจกรรมประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย (Agri Plus Award ๒๐๑๙)

ด้วยกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรรมจากสินค้าเกษตรไทย (Agri Plus Award ๒๐๑๙) เพื่อส่งเสริมการนำนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ในการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้โครงการประเทศไทย ๔.๐10

14 มี.ค. 2562 1

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

           วันพุธ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ10

13 มี.ค. 2562

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 วันพุธ ที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ10

13 มี.ค. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

 วันอังคาร ที่ ๑๒ มีนาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย10

13 มี.ค. 2562 1

อ่านเพิ่มเติม