• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

216404 ยอดเข้าชม

ขอเชิญชวนเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน

ขอเชิญชวนวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการพลังงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน รุ่นที่ 8 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย  10

28 ต.ค. 2562 3

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ฯ

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยในจังหวัดระยอง10

24 ต.ค. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุม คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา และเชื่อมโยงเศรษฐกิจรายสาขา (เกษตร ท่องเที่ยวและบริการ และอุตสาหกรรม) ครั้งที่ 10/2562

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา และเชื่อมโยงเศรษฐกิจรายสาขา10

24 ต.ค. 2562 5

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว10

24 ต.ค. 2562 10

อ่านเพิ่มเติม