• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

220807 ยอดเข้าชม

รองผู้ว่าการมณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 256๒ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ นายกัว รุ่ยหมิน รองผู้ว่าการมณฑลกุ้ยโจว และอธิบดีกรม ความมั่นคงมณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ  เนื่องในโอกาสเดินทางมาเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างมณฑลกุ้ยโจว และจังหวัดระยอง โดยคณะฯ ได้เยี่ยมชมศูนย์ประสานงานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ในครั้งนี้ด้วย รองผู้ว่าการมณฑลกุ้ยโจว และอธิบดีกรมความมั่นคงมณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวว่า จีนมีนโยบายกระชับความสัมพันธ์กับทุกประเทศในอาเซียนในทุกมิติ ซึ่งการเดินทางมาจังหวัดระยองครั้งนี้ ก็เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในด้านการค้า-ลงทุน การศึกษา วัฒนธรรม และท่องเที่ยว เนื่องจาก10

18 พ.ย. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่3)

14 พ.ย. 2562 1

อ่านเพิ่มเติม