• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

51673 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดฝึกอบรมเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดี ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดฝึกอบรมเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการตลาดสีเขียวเกี่ยวกับอาหารปลอดภัย10

2 ส.ค. 2561 10

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัดระยอง (คอจ.) และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำอำเภอ “ทีมหมอประชารัฐสุขใจ” (ปรจ.)

วันพฤหัสบดี ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัดระยอง (คอจ.) และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำอำเภอ10

2 ส.ค. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วยพิธีดังนี้  เวลา10

1 ส.ค. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมงาน “ตลาดสัมมาชีพ OTOP ตะวันออก ท่องเที่ยววิถีไทย ครั้งที่ 2”

ศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00  น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดงาน “ตลาดสัมมาชีพ10

1 ส.ค. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม