• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

220299 ยอดเข้าชม

ประชุมการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดระยอง

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดระยอง จัดโดย10

5 พ.ย. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนตุลาคม 2562

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นางวรัญญา  ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยองเป็นประธานการประชุมข้าราชการและลูกจ้าง10

4 พ.ย. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
DITP Connect นวัตกรรมแอพพลิเคชั่นข้อมูลการค้าระหว่างประเทศส่วนบุคคล

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้พัฒนาเครื่องมือให้บริการเพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายสะดวกรวดเร็ว ในทุกที่ทุกเวลา ประกอบด้วย >>>> แอพพลิเคชั่น DITP10

1 พ.ย. 2562 31

อ่านเพิ่มเติม