• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

221862 ยอดเข้าชม

จกรรมจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงคุณภาพดี ราคาประหยัด

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับ แสงทอง ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ และบริษัท ร่วมกำชัย จำกัด จัดกิจกรรมจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงคุณภาพดี ราคาประหยัด เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้ประชาขนเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่10

1 ก.ค. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบการปรับราคาจำหน่ายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบการปรับราคาจำหน่ายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อให้มีการปรับราคาสอดคล้อง กับที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) กำหนด10

1 ก.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม