• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

215939 ยอดเข้าชม

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.30 น. ผ่านระบบ10

9 มิ.ย. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม