• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

222202 ยอดเข้าชม

กรมพัฒน์ฯ ดีเดย์ 1 พ.ย. ตรวจเข้มบริษัทตั้งใหม่ ต้องระบุวัตถุประสงค์-ที่ตั้ง ป้องกันธุรกิจล่องหน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกาศตรวจเข้มนิติบุคคลตั้งใหม่ ต้องระบุวัตถุประสงค์และสถานที่ตั้งสำนักงานให้ชัดเจน ถูกต้องตามความเป็นจริง ย้ำหากตรวจสอบเจอภายหลัง จะถูกดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อป้องกันธุรกิจล่องหน และสร้างฐานข้อมูลนิติบุคคลของประเทศให้มีความน่าเชื่อถือ ดีเดย์ตั้งแต่ 1 พ.ย.6210

1 พ.ย. 2562 16

อ่านเพิ่มเติม
เงินชดเชยส่วนต่าง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 งวดที่ 2

  เงินชดเชยส่วนต่าง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 งวดที่ 2 สำหรับเกษตรกรที่ระบุวันเก็บเกี่ยวช่วงวันที่ 16-31 ตุลาคม10

1 พ.ย. 2562 9

อ่านเพิ่มเติม
ชี้แจงกรณีการโอนทะเบียนรถบรรทุกของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาไม่สามารถโอนได้

               กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ชี้แจงกรณีการโอนทะเบียนรถบรรทุกของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาที่ไม่สามารถโอนได้ เนื่องจากกรมการขนส่งทางบก10

1 พ.ย. 2562 7

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ประจำเดือนตุลาคม 2562

          วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง10

31 ต.ค. 2562 5

อ่านเพิ่มเติม