• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

204199 ยอดเข้าชม

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ เกษตรกร และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจเรื่องเกษตรอินทรีย์ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเกษตรอินทรย์ไทย

ด้วยสมาคมการค้าเกษตรอินทรย์ไทย กำหนดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทย หัวข้อ "เกษตรอินทรย์ ๑๐๑" (หรือเกษตรอินทรย์เบื้องต้น) ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กันยายน และ10

26 ส.ค. 2562 6

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการกำกับ สนับสนุนและตรวจสอบการจัดทำราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

วันจันทร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการกำกับ10

26 ส.ค. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
กระทรวงพาณิชย์ เผยราคาสินค้าวันนี้ส่วนใหญ่ทรงตัว มีเพียงแตงกวา ที่ราคาลดลงเหลือ 18-20 บาท ต่อ กิโลกรัม

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน รายงานภาวะราคาสินค้าจำหน่ายปลีกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ล่าสุดวันนี้ พบว่า ราคาสินค้าส่วนใหญ่ทรงตัว เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า มีเพียงแตงกวา ที่ราคาลดลงเหลือ กิโลกรัมละ10

21 ส.ค. 2562 6

อ่านเพิ่มเติม