• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

221531 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะทำงานระดับจังหวัดดำเนินการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม10

31 ต.ค. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
ส่งมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

วันพุธ ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์10

30 ต.ค. 2562 1

อ่านเพิ่มเติม
ส่งมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

วันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์10

29 ต.ค. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด จังหวัดระยอง

วันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด10

29 ต.ค. 2562 1

อ่านเพิ่มเติม