• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

223607 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ฯ

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยในจังหวัดระยอง10

24 ต.ค. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุม คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา และเชื่อมโยงเศรษฐกิจรายสาขา (เกษตร ท่องเที่ยวและบริการ และอุตสาหกรรม) ครั้งที่ 10/2562

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา และเชื่อมโยงเศรษฐกิจรายสาขา10

24 ต.ค. 2562 5

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว10

24 ต.ค. 2562 10

อ่านเพิ่มเติม
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธ ที่ 23 ตุลาคม ๒๕๖๒ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง10

24 ต.ค. 2562 10

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์การร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติ "ลูกค้าติด ธุรกิจโต...Go Online" ภายใต้กิจกรรมสร้างนักธุรกิจบริการมืออาชีพ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ลูกค้าติด ธุรกิจโต Go Online" กิจกรรมสร้างนักธุรกิจบริการมืออาชีพ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กด้านล่าง>>>

22 ต.ค. 2562 3

อ่านเพิ่มเติม