• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

220234 ยอดเข้าชม

การเตรียมการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุม การเตรียมการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช10

22 ต.ค. 2562 13

อ่านเพิ่มเติม
งานแถลงข่าวการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมดนตรี ประจำปี 2562 (Long Beach Festival 2019)

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมดนตรี ประจำปี10

22 ต.ค. 2562 14

อ่านเพิ่มเติม
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรม โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ10

21 ต.ค. 2562 9

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์การออกใบอนุญาตฯ และหนังสือรับรองการส่งออก – นำเข้าสินค้า แบบ Paperless เพิ่มเติม

ด้วยการการค้าต่างประเทศ กำหนดออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก – นำเข้าสินค้า แบบไร้เอกสารเพิ่มเติม สำหรับสินค้ารวม 3 กลุ่ม มีผลบังคับใช้วันที่ 110

18 ต.ค. 2562 14

อ่านเพิ่มเติม