• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

213149 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดระยอง (คทช. จังหวัด) ครั้งที่ 3/2562

          วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดระยอง10

23 ก.ย. 2562 3

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเด่นรวมสุดยอดตลาดต้องชมและสินค้าเด่นภาคกลาง ภายใต้ชื่องาน “ต้องช็อป ชิม @ ต้องชม แฟร์ 2019”

          วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเด่นรวมสุดยอดตลาดต้องชมและสินค้าเด่นภาคกลาง10

23 ก.ย. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 และ 2 และแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2562

          วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก10

23 ก.ย. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2562

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง ครั้งที่10

23 ก.ย. 2562 9

อ่านเพิ่มเติม