• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

146301 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดงานนัดพบตลาดงาน เชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายใต้ชื่องาน “Smart Job Fair @ Rayong”

วันศุกร์ ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดงานนัดพบตลาดงาน10

15 มี.ค. 2562 9

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงพาณิชย์

ด้วยกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้แป้งมันสำปะหลังเป็นสินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้าแป้งมันสำปะหลัง พ.ศ. ๒๕๖๒10

14 มี.ค. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม