• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

205804 ยอดเข้าชม

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์งาน “SANUK SEMINAR ASSOCIATE BUSINESS FORUM 2019”

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์งาน “SANUK SEMINAR ASSOCIATE BUSINESS FORUM 2019” ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า10

18 ก.ค. 2562 1

อ่านเพิ่มเติม
ร่วมลงพื้นที่ตรวจการขายสินค้าริมทางหลวงหมายเลข ๓๖ จังหวัดระยอง

วันจันทร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมลงพื้นที่ตรวจการขายสินค้าริมทางหลวงหมายเลข10

15 ก.ค. 2562 1

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมร่วมสัมมนา “หมัดเด็ดการแข่งขัน...ที่ผู้ประกอบการต้องรู้” ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้า (Competition Advocacy) ส่วนภูมิภาค

ขอเชิญเข้าร่วมร่วมสัมมนา “หมัดเด็ดการแข่งขัน...ที่ผู้ประกอบการต้องรู้” ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้า (Competition Advocacy) ส่วนภูมิภาค จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบธุรกิจระมัดระวังพฤติกรรมการประกอบธุรกิจที่อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 256010

15 ก.ค. 2562 5

อ่านเพิ่มเติม