• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

222254 ยอดเข้าชม

ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์

           ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กำหนดจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์” (Logistic10

9 ต.ค. 2562 3

อ่านเพิ่มเติม