• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

204135 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2562

              วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดระยอง ครั้งที่10

24 มิ.ย. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม