• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

207750 ยอดเข้าชม

ขอเชิญเที่ยวชมงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม “หัตถศิลป์ ถิ่นแพรไหม”

ขอเชิญเที่ยวชมงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม “หัตถศิลป์ ถิ่นแพรไหม” โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใต้โครงการยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสู่แหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่ได้รับการพัฒนาแล้ว หลากหลายรูปแบบ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นดีไซน์ที่เหมาะกับผู้บริโภคทุกวัย10

23 ก.ค. 2562 8

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์งาน “SANUK SEMINAR ASSOCIATE BUSINESS FORUM 2019”

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์งาน “SANUK SEMINAR ASSOCIATE BUSINESS FORUM 2019” ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า10

18 ก.ค. 2562 1

อ่านเพิ่มเติม
ร่วมลงพื้นที่ตรวจการขายสินค้าริมทางหลวงหมายเลข ๓๖ จังหวัดระยอง

วันจันทร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมลงพื้นที่ตรวจการขายสินค้าริมทางหลวงหมายเลข10

15 ก.ค. 2562 1

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมร่วมสัมมนา “หมัดเด็ดการแข่งขัน...ที่ผู้ประกอบการต้องรู้” ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้า (Competition Advocacy) ส่วนภูมิภาค

ขอเชิญเข้าร่วมร่วมสัมมนา “หมัดเด็ดการแข่งขัน...ที่ผู้ประกอบการต้องรู้” ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้า (Competition Advocacy) ส่วนภูมิภาค จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบธุรกิจระมัดระวังพฤติกรรมการประกอบธุรกิจที่อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 256010

15 ก.ค. 2562 5

อ่านเพิ่มเติม