• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

216920 ยอดเข้าชม

ประชุมธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)

            วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน10

20 มิ.ย. 2565 4

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.30 น. ผ่านระบบ10

9 มิ.ย. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม