• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

223267 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบการปรับราคาจำหน่ายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบการปรับราคาจำหน่ายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อให้มีการปรับราคาสอดคล้องกับที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) กำหนด10

30 มิ.ย. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมหารือเพื่อพิจารณากำหนดประเด็นการประชุม (กรอ.พาณิชย์) ภาคกลาง

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

29 มิ.ย. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม