• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

218993 ยอดเข้าชม

“พาณิชย์”เตรียมออกประกาศใหม่ เปิดทางนำเข้ารถแทรกเตอร์ใช้แล้วเพื่อการเกษตร

กรมการค้าต่างประเทศเตรียมออกประกาศควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว ฉบับที่ 2 เปิดทางให้สามารถนำเข้ารถแทรกเตอร์ใช้แล้วเพื่อการเกษตรได้ หลังประกาศฉบับแรกได้ห้ามไว้ แต่หลังจากพิจารณาข้อเรียกร้องของเกษตรกร และผู้นำเข้าแล้ว เห็นว่ามีผลกระทบต่อต้นทุนของเกษตรกรจริง หากห้ามนำเข้า เผยได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันนี้–1810

9 ก.ย. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม