• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

219114 ยอดเข้าชม

ข้าวเหนียว-ผัก-ผลไม้-เนื้อสัตว์-ไข่แพง ดันเงินเฟ้อส.ค.เพิ่ม 0.52% แต่ได้ราคาพลังงานลดช่วยฉุด

"พาณิชย์"เผยเงินเฟ้อเดือนส.ค.เพิ่มขึ้น 0.52% เป็นการเพิ่มในอัตราที่ชะลอตัวลง แม้สินค้าหมวดอาหารจะปรับตัวสูงขึ้น ทั้งข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ไข่10

2 ก.ย. 2562 3

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ เกษตรกร และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจเรื่องเกษตรอินทรีย์ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเกษตรอินทรย์ไทย

ด้วยสมาคมการค้าเกษตรอินทรย์ไทย กำหนดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทย หัวข้อ "เกษตรอินทรย์ ๑๐๑" (หรือเกษตรอินทรย์เบื้องต้น) ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กันยายน และ10

26 ส.ค. 2562 6

อ่านเพิ่มเติม