• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

223439 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเด่นรวมสุดยอดตลาดต้องชมและสินค้าเด่นภาคกลาง ภายใต้ชื่องาน “ต้องช็อป ชิม @ ต้องชม แฟร์ 2019”

          วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเด่นรวมสุดยอดตลาดต้องชมและสินค้าเด่นภาคกลาง10

23 ก.ย. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 และ 2 และแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2562

          วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก10

23 ก.ย. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2562

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง ครั้งที่10

23 ก.ย. 2562 9

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดงาน Rayong Motor Show 2019 ครั้งที่ 4

         วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดงาน10

23 ก.ย. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม
จดหมายข่าวพาณิช์ภูมิภาค ปีที่ 4 ฉบับที่ 11

จดหมายข่าวพาณิช์ภูมิภาค ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 http://www.aecthaibiz.com/aecadmin/uploads/20190918_110109.pdf

20 ก.ย. 2562 3

อ่านเพิ่มเติม