• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

205729 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมการสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ทะลายปาล์มน้ำมัน

วันพุธ ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมการสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร10

12 มิ.ย. 2562 9

อ่านเพิ่มเติม