• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

221201 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์10

17 ก.ย. 2562 9

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อสร้างการรับรู้โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563

        วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อสร้างการรับรู้โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 จัดโดย10

16 ก.ย. 2562 22

อ่านเพิ่มเติม